Volební oznámení.

Vážení členové,
Představenstvo ŽO Olomouc (ŽOO) oznamuje, že dne 9. 11. 2008 v 15:00 se bude konat volební Shromáždění Židovské obce Olomouc.

Na volební období 2008-2012 budou voleni členové těchto orgánů:

 

Volební Shromáždění se bude konat v prostorách ŽOO, Komenského 7.
Představenstvo rozhodlo, že bude umožněna korespondenční volba.

Členové ŽOO, kteří mají zájem kandidovat na členství do výše zmíněných orgánů, musí své přihlášky ke kandidatuře doručit nejpozději do 10. 10. písemně volební komisy na adresu:

Židovská obec Olomouc
Volební komise
Komenského 7
779 00 Olomouc
 
Přihláška kandidatury musí obsahovat:

Pokud bude někdo navrhovat někoho jiného než sebe sama, musí zajistit podepsaný souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou.

Právo kandidovat na místa volitelných členů v orgánech ŽO a zástupců ŽO v RFŽO a v RKFŽO mají všichni členové ŽO, kteří v den voleb dovrší 18 let a nejsou pro tyto volby členi volební nebo mandátové komise. Nelze souběžně kandidovat do obou orgánů ŽOO nebo obou orgánů FŽO.

Hlavní stránka                                                                                                                                                      Hlavní stránka    


© 2004 ŽO Olomouc, Last Updated Tuesday, September 16, 2008 0:37 AM